CentOS Maximum Number Of Open Files Limitini Yükseltme (ulimit)

CentOS Linux Centos Maximum Number Of Open Files sayısını nasıl artırabilirim? Linux altında daha fazla dosya tanımlayıcıyı nasıl açarım diyorsanız bu yazı tam size göre.

ulimit komutu, bu tür bir kontrole izin veren sistemlerde, kabuk için mevcut kaynaklar ve/veya kabuk tarafından başlatılan işlemler üzerinde kontrol sağlar. Aşağıdaki komutları görüntülenen maksimum açık dosya tanımlayıcı sayısını ( root kullanıcı olarak oturum açın) düzenlemek için uygulayınız.

Açık Dosya Tanımlayıcı Sayısını Listeleme Komutu

Maksimum açık dosya tanımlayıcı sayısını görüntülemek için aşağıdaki bash komutunu kullanın:

cat /proc/sys/fs/file-max

Çıktı:

75000

Normal kullanıcının tek oturumunda açabileceği 75000 dosya. Hard ve soft değerleri görmek için komutu aşağıdaki gibi verin:

ulimit -Hn
ulimit -Sn

httpd veya oracle kullanıcısının hard ve soft değerlerini görmek için komutu aşağıdaki gibi verin:

su - username

Bu örnekte, oracle kullanıcısına şunu girin:

su - oracle
ulimit -Hn
ulimit -Sn

Sistem Genelinde Dosya Tanımlayıcıları (FD) Sınırları

Linux işletim sistemlerinde /etc/sysctl.conf dosyası üzerinden sistem genelinde aynı anda açık olan dosya tanımlayıcılarının sayısı değiştirilebilir.

Maksimum Dosya Sayısına Ulaşıldı, Bu Sorunu Nasıl Düzeltebilirim?

Oracle veritabanı veya Apache web sunucusu gibi birçok uygulama bu aralığın oldukça yüksek olmasını gerektirir. Böylece /proc/sys/fs/file-max çekirdek değişkeninde aşağıdaki gibi yeni bir değer ayarlayarak maksimum açık dosya sayısını artırabilirsiniz (root olarak oturum açın):

sysctl -w fs.file-max=100000

Yukarıdaki komut, sınırı 100.000 dosyaya zorlar. /etc/sysctl.conf dosyasını düzenlemeniz ve aşağıdaki satırı koymanız gerekir, böylece yeniden başlatmanın ardından ayarın olduğu gibi kalması sağlanır:

vi /etc/sysctl.conf

Aşağıdaki gibi bir yapılandırma yönergesi ekleyin:

fs.file-max = 100000

Dosyayı kaydedin ve kapatın. Değişikliklerin etkili olması için kullanıcıların oturumu kapatıp tekrar oturum açması veya aşağıdaki komutu yazması gerekir:

sysctl -p

Ayarlarınızı şu komutla doğrulayın:

cat /proc/sys/fs/file-max


VEYA

sysctl fs.file-max

Kullanıcı Seviyesi FD Limitleri

Yukarıdaki prosedür, sistem çapında dosya tanımlayıcıları (FD) sınırlarını belirler. Ancak, /etc/security/limits.conf dosyasını düzenleyerek httpd (veya başka herhangi bir kullanıcı) kullanıcısını belirli sınırlarla sınırlayabilirsiniz, şunu girin:

vi /etc/security/limits.conf

Httpd kullanıcı soft ve hard sınırlarını aşağıdaki gibi ayarlayın:

httpd soft nofile 4096
httpd hard nofile 10240

Dosyayı kaydedin ve kapatın. Sınırları görmek için şunu girin:

su - httpd
ulimit -Hn
ulimit -Sn

RHEL/CentOS/Fedora/Scientific Linux kullanıcıları hakkında bir not

/etc/pam.d/login dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki satırı ekleyin/değiştirin (pam_limts.so dosyasını aldığınızdan emin olun):

session required pam_limits.so

Dosyayı kaydedin ve kapatın.