#image_title

Linux Klasör Boyutu Öğrenme

Linux’da bir klasörün boyutunu öğrenmek için “du” (disk usage) komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin, bir klasörün boyutunu öğrenmek istediğinizde aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

du -sh klasor_adi

veya;

du -sh /home/kullaniciadiniz/klasor_adi/

Bu komut, belirtilen klasörün boyutunu (ölçü birimi olarak MB veya GB gibi) ve klasör adını gösterir.

Ayrıca, klasör içindeki tüm alt dizinlerin ve dosyaların boyutlarını da göstermek isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

du -sh klasor_adi/*

Bu komut, klasör içindeki tüm alt dizinlerin ve dosyaların boyutlarını gösterir.

Eğer bir dosyanın boyutunu öğrenmek isterseniz, “ls” komutunu kullanarak dosyanın boyutunu görebilirsiniz. Örneğin:

ls -lh dosya_adi

Bu komut, dosyanın boyutunu (ölçü birimi olarak MB veya GB gibi) ve diğer bilgileri gösterir.

Not: Bu komutları kullanabilmek için sisteminizde “du” ve “ls” komutlarının yüklü olması gerekir. Eğer bu komutları kullanamıyorsanız, sisteminizde olup olmadıklarını kontrol etmek için “which” komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin:

which du
which ls

Bu komutlar, sisteminizde “du” ve “ls” komutlarının yüklü olduğu yeri gösterir. Eğer bu komutlar yüklü değilse, sisteminizde o komutları kullanabilmek için öncelikle onları yüklemeniz gerekir.