Load Balancer Nedir?

Load balancer, bir ağ üzerinden gelen istekleri paylaştırmak için kullanılan bir ağ cihazıdır. Bu cihaz, bir ağda bulunan çeşitli sunucular arasında istekleri dağıtır ve bunları yüksek performanslı bir şekilde işler. Bu sayede, bir ağda bulunan sunucular daha az yük altında çalışır ve daha yüksek performans sağlanır. Load balancer’lar genellikle web sunucuları için kullanılır, ancak diğer türleri de vardır. Örneğin, bir veritabanı sunucusunun yükünü paylaştırmak için de kullanılabilirler.

Load Balancer Nedir?

Load Balancer, bir veri trafiğini birden fazla sunucuya dağıtmak için kullanılan bir ağ cihazıdır. Bu sayede, bir veri trafiğinin tek bir sunucuya yüklenmemesi ve sunucular arasında dengeli bir şekilde dağıtılması sağlanır. Bu, sunucuların performansını artırır ve sistemdeki işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlar.

Load Balancer’lar, özellikle yüksek trafik alan web uygulamaları için kullanılır. Örneğin, bir e-ticaret sitesi, milyonlarca ziyaretçiye hizmet verebilecek kapasitede bir sunucuya sahip olabilir ancak bu sunucunun yetersiz kalabileceği durumlar vardır. Bu durumda, bir Load Balancer kullanılarak sunucular arasında veri trafiğinin dağıtılması sağlanır ve bu sayede sistem daha stabil hale gelir.

Load Balancer’lar, genellikle ağa bağlı olarak çalışır ve veri trafiğinin yönlendirilmesini yapar. Bunun yanı sıra, Load Balancer’lar aynı zamanda sunucular arasında yük dağıtımı yaparak sunucuların yüklerini dengede tutar. Bu sayede, bir sunucunun performansı düşmemesi ve sistemdeki işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanır.

GoFastHost olarak Load Balancer sistemlerimiz aktif olarak çalışır ve sitelerinizin de aynı şekilde sunucu yüklerini dengede tutarak ilgili veri merkezlerine yük dağıtımını gerçekleştirir.

Load Balancer Nasıl Çalışır?

Load balancer’lar, bir ağ üzerinden gelen istekleri alır ve bunları ağda bulunan sunucular arasında paylaştırır. Bu paylaştırma işlemi, sunucuların yüklerini eşit bir şekilde dağıtmak amacıyla yapılır. Bunun sonucunda, bir ağdaki sunucular daha az yük altında çalışır ve daha yüksek performans sağlanır.

Load balancer’lar genellikle birkaç farklı yöntemle çalışırlar. Bunlar şunları içerir:

  1. Round-robin: Bu yöntemde, istekler sırayla sunuculara dağıtılır. Örneğin, ilk istek birinci sunucuya, ikinci istek ikinci sunucuya gönderilir ve sonra tekrar birinci sunucuya dönülür.
  2. Least connection: Bu yöntemde, istekler en az bağlantıya sahip olan sunucuya gönderilir. Bu sayede, sunucular daha eşit bir şekilde yüklenir.
  3. Weighted round-robin: Bu yöntem, sunucuların belirli bir ağırlık değeri verilerek round-robin yöntemine benzer bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu sayede, bazı sunucular daha fazla istek alırken, diğerleri daha az istek alır.

Load balancer’lar, genellikle bir ağda bulunan sunucuların performansını izler ve bu verilere göre istekleri dağıtır. Böylece, sunucular daha eşit bir şekilde yüklenir ve ağın performansı artırılır.

Load Balancer’in Faydaları

Load Balancer (Yük dengeleme), bir ağda bulunan sunucular arasında istekleri eşit bir şekilde dağıtmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede, aşağıdaki avantajlar sağlanır:

  1. Performans artışı: Bir ağdaki sunucular daha az yük altında çalıştığında, performansları artar. Bu sayede, istekler daha hızlı bir şekilde işlenir ve kullanıcılar daha iyi bir deneyim yaşar.
  2. Sunucuların ömrünü uzatma: Sunucular daha az yük altında çalıştığında, onların ömrü uzar. Bu sayede, sunucuların değiştirilme sıklığı azalır ve maliyetler düşer.
  3. İsteklerin yüksek disponiblitesi: Yük dengeleme sayesinde, bir sunucu arızalandığında diğer sunuculara yönlendirilerek isteklerin işlenme sıklığı azaltılır. Bu sayede, isteklerin disponiblitesi artar ve kullanıcılar daha az zaman beklerler.
  4. Ölçeklenebilirlik: Yük dengeleme sayesinde, ağdaki sunuculara ek sunucular ekleyerek ağın büyüklüğü ölçeklenebilir. Bu sayede, ağın performansı ve disponiblitesi artar.
  5. Güvenlik: Yük dengeleme sayesinde, ağdaki sunucular arasında istekler dağıtılır. Bu sayede, bir sunucu siber saldırılara maruz kaldığında diğer sunuculara yönlendirilerek ağın güvenliği sağlanır.

Load Balancer Türleri

Load balancerler, birçok sunucunun yüklerini dağıtmak için kullanılan ağ cihazlarıdır. Bu cihazlar, gelen istekleri belirli bir yönteme göre dağıtarak sunucular arasında yük dağılımını sağlar. Load balancerler, genellikle birçok sunucunun arkasında kullanılır ve bu sunucuların büyük bir kısmının yükünü dağıtır. Bu sayede sunucuların performansını artırır ve çalışma süresini uzatır.

Load balancerler, genellikle aşağıdaki türlerde sınıflandırılır:

Network Load Balancer

Bu tür load balancerler, ağ tabanlı bir yönteme göre çalışır ve gelen istekleri sunucular arasında dağıtır. Network load balancerler, genellikle yüksek performans gerektiren uygulamalar için kullanılır.

Application Load Balancer

Bu tür load balancerler, uygulama tabanlı bir yönteme göre çalışır ve istekleri sunucular arasında dağıtır. Application load balancerler, genellikle HTTP ve HTTPS isteklerini destekler.

Classic Load Balancer

Bu tür load balancerler, eski nesil load balancerlerdir ve ağ tabanlı bir yönteme göre çalışır. Classic load balancerler, genellikle eski sistemlerde kullanılır ve günümüzde daha az popüler hale gelmiştir.

Domain Name System (DNS) Load Balancer

Bu tür load balancerler, DNS tabanlı bir yönteme göre çalışır ve istekleri sunucular arasında dağıtır. DNS load balancerler, genellikle yüksek performans gerektiren uygulamalar için kullanılır.

Global Server Load Balancer (GSLB)

Bu tür load balancerler, ağ tabanlı bir yönteme göre çalışır ve istekleri farklı coğrafi konumlardaki sunucular arasında dağıtır. GSLB load balancerler, genellikle farklı coğrafi konumlardaki sunucuların yükünü dağıtmak için kullanılır.